لیست شماره های داخلی واحدهای سازمان

لیست شماره های داخلی واحدهای سازمان

واحد سازمانی

شماره داخلی پاسخگو

حوزه ریاست

شماره داخلی

اصلی:

۶۱۲

جانشین:

۶۲۲

حقوقی سازمان

شماره داخلی

اصلی:

۵۲۴

جانشین:

۵۲۴

انفورماتیک

شماره داخلی

اصلی:

۵۰۲و ۵۰۱

جانشین:

۵۵۵

شورای انتظامی

شماره داخلی

اصلی:

۵۰۷

جانشین:

۵۰۹

حل اختلاف

شماره داخلی

اصلی:

۵۰۶

جانشین:

۵۰۷

کنترل و ترویج مقررات ملی ساختمان

شماره داخلی

اصلی:

۴۴۹

جانشین:

۴۵۰

روابط عمومی

شماره داخلی

اصلی:

۵۷۰

جانشین:

۵۶۵

ماده ۲۷

شماره داخلی

اصلی:

۵۲۰

جانشین:

گروههای تخصصی

شماره داخلی

اصلی:

۵۲۲

جانشین:

خدمات فنی و آزمایشگاهی

شماره داخلی

اصلی:

۵۵۱

جانشین:

۵۵۰

امور دفاتر نمایندگی

شماره داخلی

اصلی:

۵۳۱

جانشین:

۵۳۲

مدیریت اجرایی

شماره داخلی

اصلی:

۴۶۰

جانشین:

احراز اقامت

شماره داخلی

اصلی:

۵۶۲

جانشین:

۵۶۲

خدمات مهندسی

شماره داخلی

اصلی:

۳۱۵

جانشین:

۳۱۶

خدمات مهندسی

شماره داخلی

اصلی:

۳۰۸

جانشین:

۳۱۰

شناسنامه فنی و ملکی

شماره داخلی

اصلی:

۳۱۸

جانشین:

۳۱۷

گاز و آبفا

شماره داخلی

اصلی:

۲۱۴

جانشین:

۲۱۳

امور رفاهی

شماره داخلی

اصلی:

۴۳۱

جانشین:

۴۳۲

عضویت

شماره داخلی

اصلی:

۴۲۸

جانشین:

۴۲۲

امور اداری

شماره داخلی

اصلی:

۴۱۴

جانشین:

۴۱۰

امورمالی

شماره داخلی

اصلی:

۴۰۳

جانشین:

۴۰۶

کارپردازی

شماره داخلی

اصلی:

۱۲۳

جانشین:


دبیرخانه

شماره داخلی

اصلی:

۱۰۰

جانشین:

۲۲۰

نقشه برداری

شماره داخلی

اصلی:

۲۲۴

جانشین:

۲۲۳

تفکیک آپارتمان

شماره داخلی

اصلی:

۲۲۶

جانشین:

۲۲۷

امور فرهنگی و ایثارگران

شماره داخلی

اصلی:

۲۱۶

جانشین:

امور بیمه تکمیلی

شماره داخلی

اصلی:

۲۶۲

جانشین:

اسکن

شماره داخلی

اصلی:

۳۰۳

جانشین:


[if gte mso ۹]> Normal ۰ false false false EN-US X-NONE AR-SA Normal ۰ false false false EN-US X-NONE AR-SA لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات