اطلاعیه نتایج برگزاری انتخابات بازرسان سازمان((جدید))#

پیرو برگزاری انتخابات بازرسان پیشنهادی هیات مدیره سازمان در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ نتایج آرای ماخوذه بشرح ذیل اعلام می گردد. چنانچه هر کدام از کاندیداها در خصوص شمارش آراء اعتراضی داشته باشند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ اطلاعیه با ذکر دلایل به استناد بند ذ ماده ۱۷ شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغی از وزارت محترم راه و شهرسازی به شماره ۶۴۳۳۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۷/۵/۲۰ به سازمان تحویل نمایند.


نام و نام خانوادگی

تعداد رای

آقای مهندس فریبرز شهرام فر

۴۶۸

آقای مهندس علیرضا حسین چی

۴۳۱

آقای مهندس حسین حسین پور

۴۲۴

آقای مهندس ناصر امامعلی پور

۴۲۲

آقای مهندس رحمان صفری

۳۳۰

آقای مهندس رضا حکمت شعار

۲۶۳

آقای مهندس محمدرضا نجاتی

۲۱۲

آقای مهندس ابراهیم واحدی

۱۲۸

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات