بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از تونل کبیر کوه استان ایلام

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از تونل کبیر کوه استان ایلام

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات