بهره برداری از مجموعه فرهنگی  ، بهداشتی، خدماتی محله بانبرز شهر ایلام در شش ماهه اول سال آینده

بهره برداری از مجموعه فرهنگی ، بهداشتی، خدماتی محله بانبرز شهر ایلام در شش ماهه اول سال آینده

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات