اولین جلسه کارگروه استانی همکاریهای مشترک شورای اسلامی استان البرز و اداره کل حفاظت محیط زست برگزار گردید

اولین جلسه کارگروه استانی همکاریهای مشترک شورای اسلامی استان البرز و اداره کل حفاظت محیط زست برگزار گردید

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات