ده ماه حبس، رای قطعی دادگاه برای شکارچی قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده کرایی شوشتر

ده ماه حبس، رای قطعی دادگاه برای شکارچی قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده کرایی شوشتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات