برگزاری جلسه توجیهی با صیادان و توزیع اطلاعیه های ممنوعیت صید در شوشتر

برگزاری جلسه توجیهی با صیادان و توزیع اطلاعیه های ممنوعیت صید در شوشتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات