بازدید و گشت شبانه رئیس و معاون اداره حفاظت محیط زیست دزفول از صنایع

بازدید و گشت شبانه رئیس و معاون اداره حفاظت محیط زیست دزفول از صنایع

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات