برگزاری مراسم سه شنبه های بدون خودرو به میزبانی اداره حفاظت محیط زیست سیرجان

برگزاری مراسم سه شنبه های بدون خودرو به میزبانی اداره حفاظت محیط زیست سیرجان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات