رهاسازی یک قطعه کبک درزیستگاه طبیعی خود،محدوده دهستان امجز شهرستان عنبرآباد

رهاسازی یک قطعه کبک درزیستگاه طبیعی خود،محدوده دهستان امجز شهرستان عنبرآباد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات