دستگیری ۲ نفر شکارچی متخلف در سرپل ذهاب

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات