سه ماه حبس تعزیری و جزای نقدی برای شکارچیان کبک و مرغابی درشهرستان روانسر

سه ماه حبس تعزیری و جزای نقدی برای شکارچیان کبک و مرغابی درشهرستان روانسر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات