شروع به کار کارگاه ساخت المانهای نوروزی

شروع به کار کارگاه ساخت المانهای نوروزی

شروع به کار کارگاه ساخت المانهای نوروزی

*به گزارش روابط عمومی شهرداری شوشتر* ، به منظور استقبال از نوروز ۹۸ ، کارگاه ساخت المان های نوروزی شهرداری شوشتر فعالیت خود را آغاز کرده است. در این کارگاه در راستای صرفه جویی مالی از مواد و وسایل موجود در شهرداری استفاده می شود.

بنا بر این گزارش، کلیه کارهای مرتبط با آماده سازی المان های نوروزی با استفاده از مواد و وسایل موجود شهرداری و استفاده از ظرفیت های داخلی و توانایی پرسنل روابط عمومی شهرداری انجام می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

  منبع خبر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

   نظرات