ساماندهی درج پیام های فرهنگی بر روی تابلوهای توزیع برق معابر شهری

ساماندهی درج پیام های فرهنگی بر روی تابلوهای توزیع برق معابر شهری

با همکاری خوب مدیریت قسمت برق چناران کلیه تابلو برق های مستقر در سطح شهر از طریق پیام های فرهنگی در خصوص مدیریت صحیح مصرف برق و همچنین عوارض ساختمانی پوشش داده می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری چناران

  منبع خبر

  شهرداری چناران

  شهرداری چناران

  شهرداری چناران یک شهرداری در شهر چناران می باشد

   نظرات