مسئول امور سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی سازمان پسماند معارفه شد

مسئول امور سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی سازمان پسماند معارفه شد

مسئول امور سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی سازمان پسماند معارفه شد
طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندشهرداری اهواز، سرکارخانم طاهری بعنوان مسئول امور سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی سازمان پسماند منصوب شد.
در این حکم آمده است احتراما نظر به تجربه، تعهد، تجارب و تخصص سرکار عالی و به موجب این حکم شما به عنوان مسئول امور سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی منصوب می شوید .
امید است در سایه ایزد منان با رعایت موازین شرعی وقانونی در انجام امور محوله همواره موفق وپیروز باشید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اهواز

    منبع خبر

    شهرداری اهواز

    شهرداری اهواز یک شهرداری در شهر اهواز می باشد

      نظرات