انسداد ۲۹۰ حلقه چاه غیرمجاز در سال جاری در کردستان

این تعداد چاه مسدود شده، بیشتر از برنامه عملیاتی ابلاغی به شرکت بوده است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مدیرعامل این شرکت گفت بر اساس برنامه عملیاتی و برش استانی سال ۱۳۹۷ ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب ایران، می بایست در سال جاری تعداد۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز با حجم آب برگشتی ۲.۲ میلیون مترمکعب به آبخوان را مسدود و یا پر و مسلوب المنفعه نماییم اما بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده و مستندات موجود این شرکت تابحال نسبت به انسداد ۲۰۳ حلقه چاه غیرمجاز با حجم آب برگشتی به آبخوان به میزان ۲.۷۱ میلیون متر مکعب اقدام نماید.

مهندس کامران خرم همچنین گفت: با احتساب آن تعداد از چاه های غیرمجاز محفوره قبل از سال ۱۳۸۵ که مشمول قانون تعیین تکلف چاه های آب فاقد پروانه مصوب سال ۱۳۸۹ می شوند و منجر به صدور پروانه بهره برداری نگردیده و در سال جاری برابر برنامه، بایستی مسدود شوند، تاکنون و در مجموع ۲۹۰ حلقه چاه غیرمجاز با حجم آب برگشتی به آبخوان به مقدار ۸.۴ میلیون متر معکب ؛ مسدود و مسلوب المنفعه گردیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: با تلاش شبانه روزی همکاران و گروه های گشت و بازرسی مستقر در سطح استان قطعا تا پایان سال شاهد رشد این میزان خواهیم بود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كردستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كردستان

    شركت آب منطقه‌ای كردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات