دومین جلسه کارگروه تخصصی نظام پذیرش پیشنهادات حوزه مدیرعامل...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، دومین جلسه کارگروه تخصصی نظام پذیرش پیشنهادات حوزه مدیرعامل تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه،مهندس رضازاده دبیر جلسه توضیحات مبسوطی در خصوص سامانه جدید نظام پذیرش پیشنهادات ارایه نمود.

سپس وی در ادامه به قرائت تک تک پیشنهادات واصله به دبیرخانه پرداخت و آموزش فرآیند قرارداد،تهیه پاورپوینت جامع توسط کلیه واحدهای شرکت،جابجایی ساختمان امور آب شهرستان زنجان و درخواست تغییر در تبصره های قانون تکلیف چاههای فاقد پروانه را از اهم پیشنهادات رسیده به دبیرخانه مطرح نمود.

در پایان پس از بررسی و تبادل نظر بین اعضای جلسه،مصوبات قابل قبول جهت اخذ توضیح جزئیات به واحد پیشنهاد دهنده ارائه گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات