انسداد ۲۹۰ حلقه چاه غیرمجاز در سال جاری در کردستان

انسداد ۲۹۰ حلقه چاه غیرمجاز در سال جاری در کردستان

این تعداد چاه مسدود شده، بیشتر از برنامه عملیاتی ابلاغی به شرکت بوده است به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مدیرعامل این شرکت گفت بر اساس برنامه عملیاتی و برش استانی سال ۱۳۹۷ ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب ایران، می بایست در سال جاری تعداد۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز با حجم آب برگشتی ۲.۲ میلیون مترمکعب به آبخوان را مسدود و یا پر و مسلوب المنفعه نماییم اما بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده و مستندات موجود این شرکت تابحال نسبت به انسداد ۲۰۳ حلقه چاه غیرمجاز با حجم آب برگشتی به آبخوان به میزان ۲.۷۱ میلیون متر مکعب اقدام نماید. مهندس کامران خرم همچنین گفت: با احتساب آن تعداد از چاه های غیرمجاز محفوره قبل از سال ۱۳۸۵ که مشمول قانون تعیین تکلف چاه های آب فاقد پروانه مصوب سال ۱۳۸۹ می شوند و منجر به صدور پروانه بهره برداری نگردیده و در سال جاری برابر ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات