رفع تصرف پنج هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی حریم رودخانه های مریوان

رفع تصرف پنج هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی حریم رودخانه های مریوان

در سه اقدام جداگانه بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی حریم رودخانه های شهرستان مریوان رفع تصرف گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، در سه اقدام جداگانه و با اخذ دستور قضایی، سه مورد از تصرفات غیرقانونی حریم رودخانه های ریخلان و گاران در شهرستان مریوان رفع و این اراضی بازگشایی گردید. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان در این خصوص گفت: با هماهنگی های صورت گرفته توسط همکاران شرکت در اداره منابع آب شهرستان مریوان با مرجع قضایی و ارائه مستندات، دستورات لازم جهت رفع تصرف اخذ و با هماهنگی صورت گرفته این امر صورت گرفت. کامران خرم در بیان جزئیات این رفع تصرفات غیرقانونی گفت: این موارد شامل جابه جایی حدود ۳۰۰ اصله درخت یک ساله در حریم رودخانه گاران (اراضی روستای کانی کوزله) و رفع تصرف پنج هزار متر مربع ازاراضی مربوطه، و دو مورد رفع تصرف کامل و ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات