برگزاری جلسه شورای سیاستگزاری سومین همایش ملی آموزش...

برگزاری جلسه شورای سیاستگزاری سومین همایش ملی آموزش...

اولین جلسه شورای سیاستگزاری سومین همایش ملی آموزش جغرافیا با رویکرد آب در کتابهای درسی روز چهارشنبه اول اسفند با حضور مهندس محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ، مهندس محمد ابراهیم نیا مشاور مدیر عامل و دکتر امانی طهرانی مدیر کل تدوین کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش و رئیس شورای سیاستگزاری همایش برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران در بخش اول این جلسه که در حضور مهندس حاج رسولی ها برگزار شد وی ضمن تشکر از این اقدام ارزنده دو موضوع آب زیر زمینی و سیلاب را از مهمترین موضوعاتی ذکر کرد که باید در همایش آتی به آن توجه شود وی همچنین با اشاره به برگزاری کارگاه ها  و  بازدیدهای اخیر دبیران و مسئولان آموزش و پرورش از وضعیت منابع آب زیر زمینی در دشت ورامین و سایر پروژه های بخش آب خواستار پوشش رسانه ای گسترده این اقدامات شد.

در بخش دوم این جلسه که با حضور دکتر امانی طهرانی مدیر کل تدوین کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش و رئیس شورای سیاستگزاری همایش  ادامه یافت حاضران در جلسه به بیان دیدگاه های خود برای برگزاری هرچه بهتر همایش پرداختند و در پایان جمعبندی لازم برای زمان و مکان برگزاری بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات