فعالیت کمیسیون های ماده ۵ و ۱۰۰ نیازمند بازنگری است

فعالیت کمیسیون های ماده ۵ و ۱۰۰ نیازمند بازنگری است

فعالیت کمیسیون های ماده ۵ و ۱۰۰ نیازمند بازنگری است

مهندس حسن صبوری در جلسه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سخنانی اظهار داشت: رویه ی خوبی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده تعیین و اجرای تعرفه خدمات مهندسی از ابتدای سال است.


وی عنوان کرد: وقتی تعرفه ها برای تصویب می آید مشخص است که کار کارشناسی روی آن صورت گرفته که امیدواریم با ارسال جزئیات تکمیلی تعرفه پیشنهادی سال ۹۸ ، جمع بندی تا قبل از پایان سال صورت گیرد.


مدیر کل راه و شهرسازی استان قم افزود: امروز کشور و مردم مشکلات اقتصادی زیادی دارند و نگاه ما در زمینه وضع تعرفه باید کنترل قیمت ها باشد ، هر چند معتقدیم که مهندسان نیز جزئی از همین مردم هستند و نباید اجحافی در حق مهندسان صورت گیرد و باید به سمت واقعی کردن تعرفه ها حرکت کرد.


وی در ادامه با اشاره به فعالیت های کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۵ بیان داشت: این شرایط خوبی نیست که وقت ما دائم باید در این کمیسیون ها برای بررسی درخواست ها در جهت اقتصادی کردن پروژه ها صرف شود و در واقع هدف و رسالت ما چیز دیگری است که البته  این موضوع ؛ چالش کشوری است.


صبوری در زمینه وضعیت سیما و منظر شهر قم نیز عنوان کرد: کمیته ای برای این امر تشکیل شده و این کمیته به سطح شورای سیما و منظر استان نیز ارتقاء یافت ؛ اما متاسفانه همکاری خوبی از سوی دستگاههای مرتبط با این امر صورت نگرفت که انتظار  می رود موضوعات سیما و منظر شهری در سطح استان با جدیت دنبال شود.


وی الکترونیکی کردن خدمات را موضوع مهمی دانست و افزود: امیدواریم با تفاهمنامه ای که بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و اداره کل راه و شهرسازی قم منعقد شده بتوان گام های خوبی در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی برداریم.


فعالیت کمیسیون های ماده ۵ و ۱۰۰ نیازمند بازنگری است

فعالیت کمیسیون های ماده ۵ و ۱۰۰ نیازمند بازنگری است

فعالیت کمیسیون های ماده ۵ و ۱۰۰ نیازمند بازنگری است

فعالیت کمیسیون های ماده ۵ و ۱۰۰ نیازمند بازنگری است

فعالیت کمیسیون های ماده ۵ و ۱۰۰ نیازمند بازنگری است

فعالیت کمیسیون های ماده ۵ و ۱۰۰ نیازمند بازنگری است

فعالیت کمیسیون های ماده ۵ و ۱۰۰ نیازمند بازنگری است

فعالیت کمیسیون های ماده ۵ و ۱۰۰ نیازمند بازنگری است

فعالیت کمیسیون های ماده ۵ و ۱۰۰ نیازمند بازنگری است

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات