بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه آزادراه راه آراک - خرم آباد

بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه آزادراه راه آراک - خرم آباد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات