هدف ا اجرای طرح بازآف ینی پایدار شهری اقدامات ظاهری در بافت های ناکارآمد شهری نیست

هدف ا اجرای طرح بازآف ینی پایدار شهری اقدامات ظاهری در بافت های ناکارآمد شهری نیست

✅ هدف اجرای طرح بازآفرینی پایدار شهری، انجام اقدامات ظاهری در بافت های ناکارآمد نیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات