طرح ساعتی با محیط بان در شهرستان های چهارمحال و بختیاری تداوم دارد

طرح ساعتی با محیط بان در شهرستان های چهارمحال و بختیاری تداوم دارد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات