برگزاری جلسه بررسی هیدرومدول دشت برای آب های شور در انار

جلسه ای با حضور مدیر امور منابع آب انار و مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار گردید که دو طرف در خصوص بررسی هیدرومدول دشت برای آب های شور تبادل نظر کردند و پرونده هایی همچون انتقال آب مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه ای با حضور مدیر امور منابع آب شهرستان انار و مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۹۷ در محل امور منابع آب برگزار گردید که دو طرف در خصوص بررسی هیدرومدول دشت برای آب های شور تبادل نظر کردند و همچنین موضوعاتی مانند پرونده انتقال آب و چگونگی پاسخ به استعلامات چاه های ادغامی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این جلسه پس از بحث و تبادل نظرهای صورت گرفته تصمیماتی اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات