دومین شماره خبرنامه داخلی "کرمانشاهاب" منتشر شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه دومین شماره خبرنامه داخلی "کرمانشاهاب" منتشر شد. در این شماره مطالب متنوعی از فعالیتهای شرکت، اخبار و رویدادهای فنی-تخصصی به شکل مصور ارایه شده است. گزارش های فنی و درج فعالیتها و مصاحبه با همکاران از دیگر مطالب مندرج در این شماره است. این خبرنامه با رویکرد اطلاع رسانی و ترویجی در پایان هرماه به صورت الکترونیکی منتشر می گردد.

مدیر روابط عمومی با دعوت از همه همکاران و علاقه مندان به ارسال مطالب علمی و ترویجی، انتشار مقالات و جستارهای کوتاه را جزو برنامه های آتی خبرنامه دانست. جواو جوادی اظهار داشت مقالات و گفتارهایی که به مباحث بحران آب و سازگاری با کم آبی تهیه شوند در اولویت خواهند بود. همکاران و دوستان علاقه مند می توانند مجله را از طریق سایت شرکت و آدرس : http://www.kshrw.ir/SC.php?type=static&id=155

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات