صرفه جویی مصرف منابع آبی با رعایت چهارچوب زمانی

بهره برداران منابع آب استان مرکزی چاه های کشاورزی خود را زودتر از چهارچوب زمانی تعیین شده روشن نکنند.

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: بهره برداران برای حفظ منابع آبی و کسری مخازن منابع زیرزمینی استان اوایل اردیبهشت ماه چاه های کشاورزی را روشن و در آبان ماه نسبت به غیرفعال شدن آن ها اقدام کنند .

مهندس محمود قدبیگی افزود: هفت هزار حلقه چاه آب کشاورزی پروانه دار و ۲ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که با رعایت زمان اعلامی مصرف و استحصال آب، میلیون ها مترمکعب آب در استان صرفه جویی می شود .

وی به تبصره ۲ «قانون تسریع در برقی کردن چاه های کشاورزی» مبنی بر بر رعایت چهارچوب زمانی استفاده از چاه های کشاورزی اشاره کرد و گفت:  رعایت این قانون جلوگیری از هدر رفت آب و افزایش سطح سفرهای زیرمینی را در پی دارد تا در فصل گرم سال بهره برداران با خشکسالی مواجه نشود .

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای استان مرکزی افزود: هزار حلقه چاه آب کشاورزی به تفکیک شهرستان ها  و در قالب هماهنگی با کارگروهی برای مدیریت مصرف آب به سیستم کنتور هوشمند مجهز می شوند .

وی ادامه داد: هزار و ۳۰۰ حلقه چاه آب کشاورزی غیرمجاز در استان تعیین تکلیف شده که تاکنون ۷۳ حلقه آن پر شده است و برای ۳۵۸ حلقه نیز احکام قضایی پلمب  صادر شده است .

۹۲ درصد از حجم آب مصرفی استان مرکزی در بخش کشاورزی، سه و نیم درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش آشامیدنی مصرف می شود .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات