با حضور ممیزان شرکت توانیر؛ اولین دوره ممیزی دفتر ...

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی توزیع برق غرب مازندران، مهندس فرح زاد مدیرعامل این شرکت در حاشیه  این ارزیابی ضمن مثبت خواندن این گونه ارزیابی ها در شناسایی نقاط مثبت و منفی فعالیت ها اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش بزرگی از هزینه ها مربوط به خرید انرژی است مدیریت هزینه ها در این بخش با راهکارهای جدید می تواند صرفه جویی بسیار خوبی در هزینه های شرکت داشته باشد که نقش بازار برق در این مهم بسیار موثر است.

وی در ادامه گفت: طراحی سامانه نرم افزاری جدید برای ارایه وضعیت شبکه، تراکنش تامین و هزینه مالی شرکت ها در بازار و مقایسه با یکدیگر و وجود اطلاعات هواشناسی بسیار ضروری است.

فرح زاد ادامه داد: قرائت کنتورهای داخل پست های ۲۰/۶۳ کیلو ولت یکی از مسائلی است که باید راهکارمناسبی در این خصوص اندیشیده شود.

مهندس پاکزاد مدیربازار برق شرکت توزیع گلستان وممیز شرکت توانیر در این دوره نیز در سخنانی گفت: اهداف و عملکرد شرکت توانیر در حوزه شرکت های توزیع در حال تغییر بوده و شرکت های توزیع به عنوان یک بنگاه اقتصادی مطرح شده اند به گونه ای که تجلی وصول در خرید انرژی بوده و همان تجلی را باید در بخش فروش هم داشته باشیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در شرکت توزیع برق غرب مازندران ،معاونت بهره برداری متشکل از یک تیم همدل، هماهنگ و همراه است که دفتر بازار برق نیز با تلفیق تعصب شرکتی و دانش کامل در زمینه بازار برق، فعالیت های ارزنده ای را انجام داده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات