تقدیر اهالی رفیع از استاندار و مدیر کل مدیریت بحران خوزستان

تقدیر اهالی رفیع از استاندار و مدیر کل مدیریت بحران خوزستان

ظهر شنبه جمعی از شیوخ و اهالی رفیع به منظور جلوگیری از سیلاب به شهر رفیع با حضور در اداره کل مدیریت بحران از کیامرث حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران استان، تقدیر کردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات