شکارچی متخلف در سبزوار دستگیر شد

شکارچی متخلف در سبزوار دستگیر شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: با تلاش ماموران یگان حفاظت این اداره یک شکارچی متخلف قوچ وحشی در این شهر دستگیر شد .

حمیدرضا صادقی افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در گشت و کمین امروز خود یک شکارچی متخلف را حین خرید گوشت یک حیوان وحشی دستگیر کردند .
وی ادامه داد: در بررسی کارشناسی مشخص شد گوشت متعلق به یک راس قوچ وحشی است که به وسیله این شکارچی غیر مجاز شکار شده است .
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: این شکارچی به علت شکار غیرمجاز و ضرر و زیان وارده به محیط زیست به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال محکوم شد که باید این مبلغ را به حساب خزانه واریز کند .
شهرستان سبزوار واقع در فاصله ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد دارای دو منطقه حفاظت شده شیراحمد و پروند با مساحت ۳۹ هزار هکتار و دو منطقه شکارممنوع ریوند و کمرقلعه با مساحت ۱۰۸ هزار هکتار است .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات