کشف وضبط یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان انار

کشف وضبط یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان انار

به گزارش احمد شجاعی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انار،مامورین یگان حفاظت شهرستان موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری دولول غیرمجاز از فردی خاطی گردیدند.

وی گفت :متخلف یادشده به همراه اسلحه کشف شده جهت سیرمراحل به مراجع قضایی شهرستان تحویل گردید.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات