برگزاری جلسه کارگروه پسماند شهرستان کنگاور

برگزاری جلسه کارگروه پسماند شهرستان کنگاور

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ،پنجمین نشست کارگروه پسماند درشهرستان کنگاور برگزار شد.

مهرداد شهبازی رئیس اداره محیط زیست شهرستان کنگاور در این خصوص گفت: در این نشست در خصوص اجرایی نمودن ارزیابی طرح بیوکمپوست پسماندهای شهری،هدایت پسماندهابه سایت و دفن بهداشتی ، مدیریت پسماندهای پزشکی و بیمارستان شهید چمران کنگاور تصمیم گیری بعمل آمد.

شهبازی رئیس اداره محیط زیست شهرستان کنگاور ، توجه به بخش های مختلف مدیریت پسماند را در مدیریت شهری و حفاظت محیط زیست مهم برشمرد و گفت: انواع مختلف پسماند از زباله خانگی و شهری گرفته تا پسماندهای پزشکی در محیط زیست موثر است و نیاز به مدیریت دارد تا از ایجاد مسائل حاد زیست محیطی و آلودگی ها پیشگیری شود.

شهبازی در ادامه افزود: ما با تقسیم کار بر اساس شرح وظایف دستگاه های اجرایی، وظیفه هر دستگاه از جمله شهرداری،بهداشت و درمان و محیط زیست را در هر بخش مشخص کرده ایم و با هدف گذاری در برهه زمانی مشخص،پیگیر اجرای مصوبات این نشست می باشیم.

در پایان شهبازی با اشاره به برخی از مصوبات این جلسه گفت: از عمده این مصوبات می توان به اجرای ارزیابی طرح کمپوست پسماندهای شهری ظرف مدت ۲ هفته توسط شهرداری کنگاور و همچنین خرید تجهیزات و ماشین آلات جهت جمع آوری ،انتقال و دفن زباله توسط شهرداری گودین ،مدیریت پسماند روستای قارلق توسط بخشداری تا نشست بعدی کارگروه و بازدید مطب ها در خصوص پسماندهای پزشکی توسط شبکه بهداشت و درمان و محیط زیست اشاره کرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات