اخطار محیط زیست به دو واحد کاشی آلاینده در شهرستان اردکان

اخطار محیط زیست به دو واحد کاشی آلاینده در شهرستان اردکان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد به دو واحد کاشی آلاینده در شهرستان اردکان اخطار داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در راستاى پایش آلودگى کارخانجات، تیم گشت و پایش اداره کل اقدام به بازرسى شبانه از واحدهاى صنعتى شهرستان اردکان نمود و بصورت سرزده از واحدهاى کاشى و سرامیک و فولاد پایش بعمل آمد .
طى بازرسى هاى بعمل آمده به دو شرکت کاشى که داراى آلودگى بودند اخطار داده شد و جهت رفع کامل آلودگى به اداره کل احضار شدند .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات