دکتر علیزاده امامزاده در جلسه امروز صحن شورای اسلامی شهر ارومیه:

دکتر علیزاده امامزاده در جلسه امروز صحن شورای اسلامی شهر ارومیه:

در جلسه امروز صحن شورای اسلامی شهر ارومیه:

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ارومیه

    منبع خبر

    شورای شهر ارومیه

    شورای شهر ارومیه یک شورای شهر در شهر ارومیه می باشد

      نظرات