پیام داود دارابی شهردار خرمشهر به مناسبت روز مهندس

پیام داود دارابی شهردار خرمشهر به مناسبت روز مهندس

پیام داود دارابی شهردار خرمشهر به مناسبت روز مهندس

یکی از اساسی ترین ارکان دستیابی

یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات