جلسه ستاد نوروزی به ریاست داود دارابی شهردار خرمشهر

جلسه ستاد نوروزی به ریاست داود دارابی شهردار خرمشهر

جلسه ستاد نوروزی به ریاست داود دارابی شهردار خرمشهر

جلسه ستاد نوروزی شهرداری به ریاست داود دارابی.............

دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات