عملیات برقراری سیستم روشنایی در پارک تازه احداث شده در گریزه توسط شهرداری بهاران به روابت تصویر

عملیات برقراری سیستم روشنایی در پارک تازه احداث شده در گریزه توسط شهرداری بهاران به روابت تصویر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات