به همت دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش برق ...

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای فارس، علی اصغر حسینی مدیر دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش برق فارس پیرامون برگزاری دوره مزبور گفت: پدافند غیرعامل مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه، یکی از محورهای اساسی موضوع امنیت ملی است که دانش فنی آن در داخل کشور در حال شکل گیری است، لذا شناخت دقیق مفاهیم و جایگاه این مبحث می تواند اقدامی موثر در راستای تحقق اهداف مزبور باشد.

وی در ادامه یاد آور شد: عنصر پدافند غیرعامل که به معنی ارزیابی تهدیدهای احتمالی و در نهایت  برنامه ریزی برای مقابله با آنهاست ایجاب می کند که اجرای طرح های اقتصادی، اجتماعی  و توسعه ای کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد لذا برگزاری دوره های مزبور متناسب با نیاز های آموزشی از جمله اقدامات مهم برق فارس است که در بر نامه آموزشی این شرکت لحاظ شده و با همکاری کمیته پدافند غیرعامل برق فارس در حال اجرا است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات