باید صلاحیت حرفه ای صنعت آب کشور را ارتقاء دهیم

باید صلاحیت حرفه ای صنعت آب کشور را ارتقاء دهیم

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران آقای حسین نوازنی مدیر کل تحقیقات، منابع انسانی و آموزش مدیریت منابع آب ایران با بیان این مطلب گفت: امروزه در جهان صلاحیت حرفه ای یکی از فاکتورهای مهم بالندگی و تعالی یک سازمان محسوب می شود که ما باید برای رسیدن به این مهم نظام آموزش؛ توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم. وی با اشاره به سیمای منابع انسانی صنعت آب کشور ترکیب نیروی انسانی را باتوجه به ماموریت و وظایف محوله مناسب ارزیابی نمود و تاکید کرد: باید روی آرایش نیروهای انسانی که وضعیت مطلوبی ندارد تلاش بیشتری از سوی شرکت ها صورت گیرد و این امر نیازمند تصویر روشن و شفاف از منابع انسانی است که هریک از شرکت ها باید بدان بپردازند . نوازنی از نیروهای انسانی بویژه مدیران بعنوان مهم ترین سرمایه هر سازمان یاد کرد و گفت: متاسفانه ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات