نهمین جلسه مستمر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ایجرود برگزار شد.

نهمین جلسه مستمر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ایجرود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان ، نهمین جلسه مستمر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ایجرود به ریاست توحید سلیمی فرماندار این شهرستان برگزار گردید. مهندس محمدی مدیر امور منابع آب ایجرود در این جلسه با ارائه ی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه حفاظت و صیانت از منابع آبی در سطح شهرستان افزود: امیدواریم با همکاری و هماهنگی نهاد های مرتبط در این حوزه بتوانیم به اهداف مشخص شده دست یابیم. وی با اشاره به انسداد ۴۶ حلقه چاه غیر مجاز طی سال ۹۷ ، از همکاری دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان تقدیر نمود. در ادامه این جلسه سلیمی فرماندار شهرستان ایجرود نیز با اشاره به جایگاه و این شورا ، جلسات شورای حفاظت از منابع آب را یکی از مهمترین و اثر گذارترین و کاربردی ترین جلسات ذکر و افزود: در حال حاضر بحران آب یکی از مسائل اصلی کشور است و این ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات