کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین امر به معروف ونهی از منکر ویژه یاوران معروف در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تشکیل شد.

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین امر به معروف ونهی از منکر ویژه یاوران معروف در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تشکیل شد.

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین امر به معروف و نهی از منکر با حضور دبیران شورا ها و یاوران امر به معروف و نهی از منکر ادارات و سازمانها در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد .
امیرجلالی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین در این کارگاه در بخشی از سخنانش با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت : امر به معروف و نهی از منکر نباید به مسائل سطحی اختصاص داشته شود بلکه امر به معروف و نهی از منکر دارای درجات ، مراتب ،قانون و شروط میباشد.
وی در ادامه افزود از شروط امر به معروف و نهی از منکر این است که آمر باید عالم باشد و امر به معروف و نهی از منکر را بشناسد و در این زمینه آموزشهای لازم را دیده باشد و در امر به معروف و نهی از منکر نباید هیچگونه تعرضی نسبت به مال جان و آبروی فرد صورت گیرد . و پیامبر اکرم ( ص ) در حدیثی فرموده است امر به معروف و نهی از منکر نکند مگر کسی که سه خصلت در اوباشد . در امر و نهی خود مدارا کند ، در امر و نهی خود میانه روی کنید و به آنچه امرو نهی میکند دانا باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات