برگزاری انتخابات در شورای مرکزی برای تعیین هیات رئیسه، اعضای شورای انتظامی و مدیر صندوق مشترک

برگزاری انتخابات در شورای مرکزی برای تعیین هیات رئیسه، اعضای شورای انتظامی و مدیر صندوق مشترک


برگزاری انتخابات در شورای مرکزی برای تعیین هیات رئیسه، اعضای شورای انتظامی و مدیر صندوق مشترک

در جلسه ۲۳۷ شورای مرکزی انتخابات با ورقه برای تعیین هیئت رئیسه شورا برگزار شد و در نتیجه آقایان مهندس منصور بهادری و مهندس علیرضا مجربی به عنوان دبیران اجرایی شورای مرکزی انتخاب شدند .
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی از میان نامزدهای احراز سمت منشی هیئت رئیسه نیز آقایان مهندس حسن مجتبی زاده و مهدی شایان به این عنوان برگزیده شدند .
اعضای شورای مرکزی همچنین آقایان مهندس امیر سلیمی و علی بنیادی نژاد را به عنوان اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب کردند.
در جلسه ۲۳۷ شورای مرکزی، رای گیری برای انتخاب مدیر صندوق مشترک انجام یافت و از میان کاندیداها مهندس مجید اسماعیلیان به این سمت برگزیده شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات