بررسی مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری در نشست گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

بررسی مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری در نشست گروه تخصصی معماری شورای مرکزی


بررسی مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری در نشست گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

گروه تخصصی معماری شورای مرکزی به منظور نهایی کردن نتایج کارگروه مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری روز سه شنبه چهاردهم اسفند تشکیل جلسه داد .
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه چک لیست کنترل و بازبینی نقشه های معماری در گروه ارائه و مقرر شد با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در مورد شرح خدمات و شرح وظایف مهندسی معماری طی مکاتبه با هیئت رئیسه شورای مرکزی، نتایج کارگروه ارائه و درخواست شود علاوه بر تعدیل ضرایب بین رشته ای، اصلاح تعرفه بر مبنای ساختار تشکیلات بین رشته ها نیز برای رشته مهندسی معماری مورد نظر قرار گیرد.
در این جلسه همچنین موضوع درخواست جمعی از مهندسان معمار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان برای مقابله با واگذاری نظارت و طراحی معماری به اشخاص فاقد صلاحیت معماری در آن استان مطرح و مقرر شد مکاتبات لازم از طریق شورای مرکزی با آن استان صورت گیرد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات