برگزاری انتخابات برای تعیین مدیر دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان تفت

برگزاری انتخابات برای تعیین مدیر دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان تفت

عصر روز چهارشنبه پانزدهم اسفند انتخابات برای تعیین مدیر دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان تفت در محل آن دفتر برگزار شد .
این انتخابات از ساعت ۱۴ با حضور هیئت نمایندگان هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات آغاز شد و مهندسان دارای پروانه اشتغال عضو دفتر نمایندگی شهرستان تفت با حضور در محل دفتر نمایندگی رای خودرا به صندوق ریختند .انتخابات تا ساعت ۱۸ ادامه یافت و در شمارش آرا آقای سید مجیب طباطبایی حائز بیشترین تعداد آرا برای تصدی مدیریت دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان تفت شد.
بر اساس قانون درصورتی که داوطلبان به روند برگزاری انتخابات و شمارش آرا اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف مدت سه روز اعتراض خود را به صورت مکتوب همراه با ادله مستند به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.

عصر روز چهارشنبه پانزدهم اسفند انتخابات برای تعیین مدیر دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان تفت در محل آن دفتر برگزار شد .
این انتخابات از ساعت ۱۴ با حضور هیئت نمایندگان هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات آغاز شد و مهندسان دارای پروانه اشتغال عضو دفتر نمایندگی شهرستان تفت با حضور در محل دفتر نمایندگی رای خودرا به صندوق ریختند .انتخابات تا ساعت ۱۸ ادامه یافت و در شمارش آرا آقای سید مجیب طباطبایی حائز بیشترین تعداد آرا برای تصدی مدیریت دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان تفت شد.
بر اساس قانون درصورتی که داوطلبان به روند برگزاری انتخابات و شمارش آرا اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف مدت سه روز اعتراض خود را به صورت مکتوب همراه با ادله مستند به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات