کارگروه مدیریت پسماند و مخاطرات زیست محیطی در شهرستان خوسف برگزار شد

سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند و کارگروه مخاطرات زیست محیطی شهرستان خوسف با حضور کلیه اعضاء برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ، تقی زاده رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف در این جلسه ضمن اشاره به ضرورت حفاظت پایدار از عرصه های محیط زیست گفت: رعایت دقیق قوانین و مقررات زیست محیطی از سوی واحدهای صنعتی ، تولیدی ، خدماتی و ... در شهرستان خوسف الزامی می باشد. در این جلسه تقی زاده در خصوص  روند اجرای مصوبات قبلی کارگروه های مذکور مطالبی ارائه نمود . در ادامه پس از تبادل نظر و ارائه پیشنهادات اعضای کارگروه مواردی شامل تشکیل اکیپ مشترک با شبکه دامپزشکی و پایش مشترک آبگیرهای سطح شهرستان،تشکیل جلسه مشترک با شبکه بهداشت و درمان در خصوص نحوه دفع فاضلاب شهر خوسف و ساماندهی تانکرهای حمل فاضلاب ونظارت دقیق بر آن،تشکیل جلسه ساماندهی حیوانات زیان کار توسط شهرداری خوسف تا پایان سال جاری،فنس کشی محل های دفن پسماند و ایجاد درب ورودی محل،برگزاری کارگاه های آموزشی زیست محیطی جهت دهیاران سطح شهرستان در دو بخش مرکزی و ماژانو... به تصویب کلیه اعضاء جهت رسیدگی و پیگیری رسید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات