آماده سازی پارکهای ملت و نسیم  در سنندج برای اسکان مهمانان نوروزی / به جزء این دو پارک نصب چادر در دیگر پارکهای سطح شهر در ایام نوروز ممنوع است

آماده سازی پارکهای ملت و نسیم در سنندج برای اسکان مهمانان نوروزی / به جزء این دو پارک نصب چادر در دیگر پارکهای سطح شهر در ایام نوروز ممنوع است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات