نخاله برداری پشت شرکت سایپا توسط واحد خدمات شهری


نخاله برداری پشت شرکت سایپا توسط واحد خدمات شهری
لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیجار

    منبع خبر

    شهرداری بیجار

    شهرداری بیجار یک شهرداری در شهر بیجار می باشد

      نظرات