بتن ریزی کوچه عدالت ۳ محله نوده کتول توسط

بتن ریزی کوچه عدالت ۳ محله نوده کتول توسط

بتن ریزی کوچه عدالت ۳ محله نوده کتول توسط شهرداری علی آباد کتول

بتن ریزی کوچه عدالت ۳ محله نوده کتول توسط شهرداری علی آباد کتول

بتن ریزی کوچه عدالت ۳ محله نوده کتول توسط شهرداری علی آباد کتول

بتن ریزی کوچه عدالت ۳ محله نوده کتول توسط شهرداری علی آباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

  منبع خبر

  شهرداری علی آباد کتول

  شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

   نظرات