بالغ بر ۴۵ هزار مترطول جدولگذاری و پیاده رو سازی در سطح شهر

بالغ بر ۴۵ هزار مترطول جدولگذاری و پیاده رو سازی در سطح شهر

به گزارش اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری اراک، معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری گفت: بالغ بر ۴۵ هزار مترطول جدولگذاری و در حدود ۲۷ هزار مترمربع پیاده رو سازی طی سال ۹۷ در سطح کلانشهر اراک صورت پذیرفت.
وی افزود: بالغ بر ۴۵ هزار مترطول جدولگذاری و در حدود ۲۷ هزار مترمربع عملیات پیاده رو سازی و کف فرش طی سال ۹۷ در سطح کلانشهر اراک تحت نظارت عالیه این معاونت صورت پذیرفت.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات