جلسه هماهنگی بازگشایی بستر رودخانه دندی چای در پاسگاه انتظامی شهر دندی برگزارشد.

جلسه هماهنگی بازگشایی بستر رودخانه دندی چای در پاسگاه انتظامی شهر دندی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ی زنجان، جلسه مشترکی بین امور منابع آب انگوران، نیروی انتظامی و شرکت آبدان ساخت پدیده در محل پاسگاه انتظامی شهر دندی برگزارگردید. در ابتدای این جلسه، مهندس طاهری مدیر امور منابع آب انگوران با ارائه گزارشی از روند آزاد سازی قبلی این رودخانه ،تشکر و قدردانی خود را از نیروی انتظامی اعلام نمود و اظهارکرد:این امور آمادگی دارد، قسمتهای باقیمانده را مطابق حکم صادره از دادگاه دندی و با همکاری نیروی انتظامی و شرکت آبدان ساخت پدیده بازگشایی و نسبت به رفع تصرف آن اقدام نماید. در این جلسه، سروان یوسف خانی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان ماهنشان اظهارکرد: نیروی انتظامی در جهت آزاد سازی و اجرای احکام قضایی همکاری لازم را با امورمنابع آب دندی بعمل خواهد آورد و اقدامات قانونی را انجام خواهد داد. در پایان جلسه، اعضاء در محل های مورد تصرف و قسمتهای بازگشایی شده حضور یافتند و ضمن ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات